Velká Británie

Velká Británie

Co dělat v případě mimořádné události

101 - Police non-emergency number - například pro nahlášení srážky se zvěří

Služba Číslo
Obecné 999
Policie 101
Hasiči
Záchranná služba 111
03Výlety v zemi